ساعت کار کتابخانه

ساعت کار بخش های مختلف کتابخانه مرکزی از سال 1397 تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل می باشد.

 

نام بخش

روز

ساعت

پایان نامه ها، نشریات، خدمات فنی و سفارشات

شنبه تا چهارشنبه

8:00 الی 16:00

امانت

شنبه تا پنج شنبه

8:00 الی 17:00

سالن های مطالعه آقایان و خانم ها

شنبه تا جمعه

8:00 الی 24:00